Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Search
Takip Edin1'den 10'a Say

'1'den 10'a Say' 3-5 yaş arası çocuklar için sevimli mi sevimli bir sayı sayma uygulaması.

 

Instagram

 

E-mail Aboneliği

 

Yeni yazılardan haberdar olmak için e-posta adresinizi ekleyin:

Son Yazılar
Son Yorumlar
Cuma
Ara192014

Cuma Şarkıları 3

Ada'nın en sevdiği şarkılardan biri bu. Uzun zamandır dinlemiyordu, geçenlerde arabada çalmaya başlayınca yine hatırladı. Aynı şarkı üstüste 13 kere dinlenir mi? Dinlenir! Prova yapıyormuş. Eline küçük gitarını alıp (ukulelesinden bahsediyor), kafasına kovboy şapkasını takacakmış ve bu şarkıyı söyleyecekmiş. Oğlumun rüyasına Johnny Cash filan mı girdi acaba?

İyi Cumalar.

References (123)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>