Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Search
Takip Edin1'den 10'a Say

'1'den 10'a Say' 3-5 yaş arası çocuklar için sevimli mi sevimli bir sayı sayma uygulaması.

 

Instagram

 

E-mail Aboneliği

 

Yeni yazılardan haberdar olmak için e-posta adresinizi ekleyin:

Son Yazılar
Son Yorumlar
Cuma
Kas232012

Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Öğretmenlerin hakkı ödenir mi hiç? Tüm öğretmenlerin öğretmenler günü kutlu olsun.

Bunlar da dün akşam Ada ile birlikte yaptığımız öğretmeler günü kartları. 

 

Bir anne oğul ortak yapımı.

Boyama by: Ada Yavuz

Kalanlar by: Elif İzbırak Yavuz

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>